Overige cursussen

Bij ons train je veilig   Klik hier voor ons Corona-beleid >>>

Overige cursussen

Hier staan cursussen die een los onderdeel behandelen van de opleidingen BHV Bedrijfshulpverlener en SHO Safety & Health Officer.

Mail ons voor de mogelijkheden: info@mt2.nl


SEHBK eerste hulp bij kinderen cursus in 1 dag

SEHBK

cursus SEHBK

SEHBK zit ook al in SEHSO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het SEHBK certificaat is 2 jaar geldig
Het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aangewezen als geldig ehbo certificaat voor gastouders. Van NedCert zijn twee certificaten aangewezen. In het register van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is mede het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstuk van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.


Cursus Preventiemedewerker in een halve dag

preventiemedewerker

cursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker zit ook al in de cursus SEHCI en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het certificaat Preventiemedewerker is 2 jaar geldig
In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat er een Risico Inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet zijn en een plan van aanpak. In deze cursus leren wij je waar je allemaal rekening mee moet houden en hoe je moet beginnen.


BLSAED Reanimeren en AED in een halve dag

BLSAED

cursus BLSAED

BLSAED zit ook al in BHV en SEHSO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het BLSAED certificaat is 2 jaar geldig
Deze cursus bestaat uit een gedeelte theorie over reanimeren, de Automatische Externe Defibrillator AED en hulpmiddelen bij reanimeren. Hierna volgt de praktijk in het toepassen van de reanimatie en de AED.


BHVP Ploegleider in een dag

BHV Ploegleider

cursus BHV Ploegleider

BHVP zit ook al in SEHCI en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het certificaat BHV Ploegleider is 2 jaar geldig
Vooropleiding: geldig NedCert certificaat BHV. Deze cursus is voor degene die leiding moet geven tijdens een calamiteit aan een BHV ploeg.


HEMS-HKB en HKB Hanteren Kleine Blusmiddelen in een halve dag

HEMS-HKB

cursus HEMS-HKB

HEMS-HKB en HKB zit ook al in BHV en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het HEMS-HKB certificaat is 3 jaar geldig
De cursus HEMS-HKB is uitsluitend voor bemanningsleden van de traumahelikopters.

Vanuit de European Aviation Safety Agency zijn de bemanningsleden die vliegen in de traumaheli’s onder meer verplicht een cursus te volgens waarin het hanteren van diverse blusmiddelen geoefend wordt. ANWB Medical Air Assistance heeft de certificering hiervan bij NedCert ondergebracht.


SDB Stop de Bloeding in 2,5 uur

stop de bloeding

cursus Stop de Bloeding

Stop de Bloeding zit ook al in de cursussen BHV, en EHBO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het SdB certificaat is 2 jaar geldig
In navolging van Amerika, is door NedCert in 2015 de nationale campagne “Stop de bloeding” gestart om iedereen bewust te maken van het feit dat je een bloeding onmiddellijk moet stelpen omdat je hiermee levens kan redden.

www.stopdebloeding.nl